Locatiecommissie

De locatiecommissie houd zich bezig met het zoeken naar nieuwe huisvesting van Broach, beide op korte en lange termijn.

Housing committee

The location committee concerns itself with the organisation and realisation of the housing and storage facilities of Broach, both in the short and long term.
Huidige locatiecommissie:
Marc Bolier (voorzitter/chairman)
Daan de Wit
Denise Huizing
Derck Hillege
Michiel Bicker
Carmen Platteeuw (QQ)