De ‘Slag om Delft’ testlocatie voor Zeilwedstrijd van de Toekomst

Nieuwe opslaglocatie
15 januari 2018
Maritiem Watersport | TU Delft ‘Slag om Delft’ 2018
20 maart 2018

De ‘Slag om Delft’ testlocatie voor Zeilwedstrijd van de Toekomst

Het Sailing Innovation Centre, gevestigd in de haven van Scheveningen, helpt organisaties en bedrijven bij het versnellen van innovaties in de zeilsport. Daarmee ondersteunt het centrum de sportieve ambities van Nederland in de zeilsport, bevordert de belangstelling voor het zeilen en draagt bij aan economische groei. Want innovaties leiden tot betere producten en  diensten. Kortom: meer medailles, meer mensen de zeilsport laten beleven, én meer business, dat is het doel.

Het Sailing Innovation Centre richt zich zowel op de topsport als op de breedtesport. Om te komen tot echte vernieuwing wordt telkens gezocht naar een combinatie van partijen uit de werelden van sport, kennis en bedrijfsleven. Ook de TU Delft participeert in het zeilinnovatiecentrum, via onderzoek en via studenten die bijvoorbeeld een project of afstudeerstage doen.

De samenwerking tussen het Sailing Innovation Centre en Broach biedt kansen voor beide partijen. Enerzijds kan Broach nieuwe producten of diensten testen in de fase van ontwikkeling. Anderzijds draagt Broach uit haar netwerk studenten aan voor de projecten van het Sailing Innovation Centre.

De samenwerking wordt dit jaar uitgebreid. De jaarlijkse machtrace op de Kolk, bekend als ‘De Slag om Delft’, zal fungeren als testevenement voor het project ‘Zeilwedstrijd van de Toekomst’. Met dit project ontwikkelt het Sailing Innovation Centre producten en diensten die het op afstand volgen van zeilwedstrijden inzichtelijker en aantrekkelijk maken. Denk onder andere aan nauwkeurige real time positiebepaling via live-tracking, videobeelden in en om de wedstrijdboten en deskundig commentaar op de kant.

http://www.sailinginnovationcentre.nl/

 

Comments are closed.