Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RaCo) geeft het bestuur gevraagd en ongevraagd advies over bestuurszaken. Door middel van aanwezigheid bij bestuursvergaderingen en een zogeheten buddysysteem houdt de raco namens de Algemene Ledenvergadering een oogje in het zeil. De RaCo bestaat uit personen die bestuurs- of commissie-ervaring hebben, waardoor ze van grote waarde zijn voor de vereniging.

Advisory Board

The advisory board of Broach (RaCo) provides the board with guidance and advice when deemed necessary or when asked for by the board and makes sure decisions made during the general members’ assembly are followed up. This is achieved by being at the board meetings regularly and reading the minutes of the non-attended board meetings. The introduction of the “buddy system” allows each board member to have more time with and receive advice from their buddy. The system is important for personal guidance on a professional, but often also personal level. Members of the Advisory board either have extensive committee experience or have been on a previous board.

Dit jaar bestaat uit de Raad van Commissarissen uit de volgende personen:

Denise Huizing
Leeftijd: 26
Lid van Broach sinds: 2014
Ervaring: Voorzitter van het veertiende bestuur der D.S.W.Z. Broach

Coen de Vries
Leeftijd: 23 jaar
Lid van Broach sinds: 2014
Ervaring: Voormalig voorzitter der D.B.S.G. Stylos

Lisanne Nijdam
Leeftijd: 24 jaar
Lid van Broach sinds: 2013
Ervaring: Voorzitter van het vijftiende bestuur der D.S.W.Z. Broach

Ties Nieuwenhuizen
Leeftijd: 25
Lid van Broach sinds: 2011
Ervaring: Penningmeester van het elfde bestuur der D.S.W.Z. Broach

This year the Advisory Board consistst of:

Denise Huizing
Age: 26
Broach member since: 2014
Experience: President of the fourteenthboard of D.S.W.Z. Broach

Coen de Vries
Age: 23
Broach member since: 2014
Experience: Former president of D.B.S.G. Stylos

Lisanne Nijdam
Age: 24
Broach member since: 2013
Experience: President of the fifteenth board of D.S.W.Z. Broach

Ties Nieuwenhuizen
Age: 25
Broach member since: 2011
Experience: Treasurer of the eleventh board of D.S.W.Z. Broach

Kascommissie

De Kascommissie(kasco) houdt het financiele plaatje van de vereniging in de gaten. Samen met de penningmeester worden de kwartaalcijfers opgemaakt, debiteurenstanden bekeken en (her)begrotingen gecontroleerd. De kasco bestaat traditiegetrouw uit de laatste twee penningmeesters van Broach. In 2016 is besloten hier een derde lid aan toe te voegen, die geen penningmeester bij Broach is geweest.

Advisory Treasury Board

The Advisory Treasury Board (KasCo) keeps an eye on the financials of the association and advises the treasurer on large expenditures. Together with the treasurer, they also prepare the quarterly quotas and the budget reports for the general members assembly. The members of this board are traditionally the previous two treasurers of Broach.

De Kascontrolecommissie bestaat uit de volgende personen:

Marc Bolier (voorzitter)
Leeftijd: 23
Lid van Broach sinds: 2013
Ervaring: Penningmeester van het dertiende bestuur der D.S.W.Z. Broach

Casper Jantzen
Leeftijd: 22
Lid van Broach sinds: 2013
Ervaring: Penningmeester van het veertiende bestuur der D.S.W.Z. Broach

Niels de Vries
Leeftijd: 26
Lid van Broach sinds: 2014
Ervaring: Voormalig Penningmeester der D.H. Outsite
The Advisory Treasury Board consists of:

Marc Bolier (chairman)
Age: 23
Broach member since: 2013
Experience: Treasurer of the thirteenth board of D.S.W.Z. Broach

Casper Jantzen
Age: 22
Broach member since: 2013
Experience: Treasurer of the fourteenth board of D.S.W.Z. Broach

Niels de Vries
Age: 26
Broach member since: 2014
Experience: Former treasurer of D.H. Outsite