Kolkcommissie

Jaarlijks organiseert Broach de ‘Slag om Delft’: een matchrace evenement voor de J22 op de nauwe binnenwateren van Delft. Om te zorgen dat deze dag en de voorbereidingen hierop goed verlopen is de Kolk-commissie in het leven geroepen. Zij houden zich een half jaar lang bezig met de voorbereidingen van deze fantastische dag.

Every year, Broach organizes the ‘Slag om Delft’: a matchrace event for the J22 class. Its challenge: navigating in a small waters in the centre of Delft. To make sure everything is organized, prepared and ready to go on the big day, the Kolk Committee works hard to organize this great event.

Kolkcommissie 2021
De kolk commissie wordt dit jaar georganiseerd door:

  • Merle Meinhardt
  • Jacobine Schuurman
  • Talitha den Bok
  • Vince van Deursen
  • Maxime Staleman
  • Bas van Someren
  • Ruben van der Horst