Trainingscommissie

Trainings committee

Zonder goede trainingen geen goed wedstrijdresultaat. De trainingscommissie is ooit in het leven geroepen om trainingen te organiseren, tegenwoordig houdt zij zich met alle zeil-gerelateerde zaken bezig. Teamvorming, coaching, organiseren van lezingen, het opleiden van trainers, en natuurlijk de trainingen zelf.
Without proper training, results aren’t so high. The training committee is an initiative that was started to organise training sessions for members. These days, however, it focuses on facilitating any sail-related activities: forming teams, coaching, instructing trainers, and organizing training sessions.
Trainingscommissie 2019-2020
Francis Behnen (voorzitter/chairman)
Ruben van der Horst (vice voorzitter/ vice chairman )
Emma Kok
Loek Dekker
Vince van Deursen
Wouter van der Geest
Julia van den Heuvel (QQ)