J22: Team Steigerborrel


Oktober 2014 kwam het geweldige idee dat wij met zijn drieën een campagneteam gingen vormen in de J22. Inmiddels hebben we al twee trainingswinters en een jaar vol wedstrijden achter de rug.

Ons belangrijkste doel is plezier hebben. Dit plezier halen we uit lekker zeilen, goede resultaten varen en last but not least uit gezelligheid. Elke wedstrijd is voor ons een losstaand doel, vol ervaringen, ups en downs en genot. Omdat we meer focus op het plezier leggen in plaats van de absolute resultaten zijn we weleens teleurgesteld, maar nooit verslagen.