Nestor Trophy Commissie

Als Nestor Trophy Commissie organiseren wij jaarlijks de Nestor Trophy Braassemcup! De Nestor Trophy is een reeks teamzeilwedstrijden georganiseerd voor en door studenten. Sinds 2022 heeft Broach daar de Braassemcup aan toegevoegd. De wedstrijd heeft een enorme aantrekkingskracht op diverse soorten (wedstrijd)zeilers, die tijdens de wedstrijden strategie en vakkundigheid naadloos combineren. Het is hard vechten op het water om erna gezellig op de kant een “goede pot” na te bespreken met de tegenstanders. ’s Avonds wordt er vaak nog nagenoten met een goudgele rakker in het jachtcafé van de Braassem. Al met al muziek in onze oren!

Als Nestor Trophy Commissie zijn we verantwoordelijk voor de volledige organisatie van de wedstrijd. Hierbij komen superveel dingen kijken: het regelen van (genoeg) boten, het promoten van de wedstrijd, het maken van de wedstrijddocumenten, de wedstrijden leiden gedurende het weekend zelf en noem het allemaal maar op! 

 

De editie van 2023 is mede mogelijk gemaakt door:
van links naar rechts
Sijmen van de Velden
Merle Meinhardt (QQ)
Ezra van der Ven
Jasmijn Schutte (Voorzitter)
Corlien Douma
Kai Henriquez
Jacobine Schuurman (niet op de foto)

Nestor Trophy Commitee

As the Nestor Trophy committee, we organize the Nestor Trophy Braassemcup yearly. The Nestor Trophy is a series of team racing competitions organized for and by students. Since 2022, Broach has added the Braassemcup to this series. The competition has an enormous appeal to various types of (competition)sailors, who seamlessly combine strategy and skill during these competitions. It's a tough fight on the water, but after the match, you can sit on shore and discuss the "good game" with your opponents. After the racing day, one can enjoy a meal with a fresh beer on the side. 

As the Nestor Trophy Committee, we are responsible for the entire competition. It involves a lot of things: arranging (enough) boats, promoting the competition, creating the sailing instructions, leading the competition ourselves during the weekend, and you name it!

 

The edition of 2023 of the Braassemcup was made possible by:
fromt left to right
Sijmen van de Velden
Merle Meinhardt (QQ)
Ezra van der Ven
Jasmijn Schutte (Chair)
Corlien Douma
Kai Henriquez
Jacobine Schuurman (not in the picture)