Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RaCo) geeft het bestuur gevraagd en ongevraagd advies over bestuurszaken. Door middel van aanwezigheid bij bestuursvergaderingen en een zogeheten buddysysteem houdt de raco namens de Algemene Ledenvergadering een oogje in het zeil. De RaCo bestaat uit personen die bestuurs- of commissie-ervaring hebben, waardoor ze van grote waarde zijn voor de vereniging.

Advisory Board

The advisory board of Broach (RaCo) provides the board with guidance and advice when deemed necessary or when asked for by the board and makes sure decisions made during the general members’ assembly are followed up. This is achieved by being at the board meetings regularly and reading the minutes of the non-attended board meetings. The introduction of the “buddy system” allows each board member to have more time with and receive advice from their buddy. The system is important for personal guidance on a professional, but often also personal level. Members of the Advisory board either have extensive committee experience or have been on a previous board.

Dit jaar bestaat uit de Raad van Commissarissen uit de volgende personen:

Francis Behnen
Iris van Gerrevink
Nerine Usman
Maxime Verschoor

This year the Advisory Board consistst of:

Francis Behnen
Iris van Gerrevink
Nerine Usman
Maxime Verschoor


Kascommissie

De Kascommissie(kasco) houdt het financiele plaatje van de vereniging in de gaten. Samen met de penningmeester worden de kwartaalcijfers opgemaakt, debiteurenstanden bekeken en (her)begrotingen gecontroleerd. De kasco bestaat traditiegetrouw uit de laatste twee penningmeesters van Broach. In 2016 is besloten hier een derde lid aan toe te voegen, die geen penningmeester bij Broach is geweest.

Advisory Treasury Board

The Advisory Treasury Board (KasCo) keeps an eye on the financials of the association and advises the treasurer on large expenditures. Together with the treasurer, they also prepare the quarterly quotas and the budget reports for the general members assembly. The members of this board are traditionally the previous two treasurers of Broach.

Dit jaar bestaat uit de Kascommissie uit de volgende personen:

Maarten Berendschot
Maxime Verschoor

This year the Advisory Treasury Board consistst of:

Maarten Berendschot
Maxime Verschoor