Kolkcommissie

Jaarlijks organiseert Broach de ‘Slag om Delft’: een matchrace evenement voor de J22 op de nauwe binnenwateren van Delft. Om te zorgen dat deze dag en de voorbereidingen hierop goed verlopen is de Kolk-commissie in het leven geroepen. Zij houden zich een half jaar lang bezig met de voorbereidingen van deze fantastische dag.

Kolkcommittee

Every year, Broach organizes the ‘Slag om Delft’: a matchrace event for the J22 class. Its challenge: navigating in a small waters in the centre of Delft. To make sure everything is organized, prepared and ready to go on the big day, the Kolk Committee works hard to organize this great event.

Kolkcommissie 2021
Merle Meinhardt (voorzitter/chairman)
Jacobine Schuurman
Talitha den Bok
Vince van Deursen
Maxime Staleman
Bas van Someren
Ruben van der Horst (QQ'er)

E-mailadres: kolk@broach.nl