Smit & Zoon

Smit & Zoon

Smit & Zoon ontwikkelt en produceert duurzame chemische oplossingen voor de leerindustrie en is sinds de start in 1821 uitgegroeid tot een wereldwijd gerenommeerde speler. Smit en Codyeco, twee van onze dochterondernemingen, zijn bekende namen in wet-end en afwerking. Sinds 2020 levert Smit & Zoon ook duurzame looi oplossingen, onder de nieuwe dochteronderneming Nera. Onze ambitie is om samen een duurzamere leer waardeketen te creëren.

Wereldwijd heeft Smit & Zoon ruim 400 medewerkers. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Weesp, Nederland en we hebben kantoren in Duitsland, Italië, China, India en Mexico.


www.smitzoon.com

Smit & Zoon develops and produces sustainable chemical solutions for the leather industry and has, since the start in 1821, grown into a worldwide renowned player. Smit and Codyeco, two of our subsidiaries, are household names in wet-end and finishing. Since 2020 Smit & Zoon is also providing sustainable tanning solutions, under the new subsidiary Nera. Our ambition is to create a more sustainable leather value chain together.

Globally, Smit & Zoon has over 400 employees. Our headquarters is in Weesp, the Netherlands and we have offices in Germany, Italy, China, India, and Mexico.