Trainingscommissie

Zonder goede trainingen geen goed wedstrijdresultaat. De trainingscommissie is ooit in het leven geroepen om trainingen te organiseren, tegenwoordig houdt zij zich met alle zeil-gerelateerde zaken bezig. Teamvorming, coaching, organiseren van lezingen, het opleiden van trainers, en natuurlijk de trainingen zelf.

Trainings committee

Without proper training, results aren’t so high. The training committee is an initiative that was started to organise training sessions for members. These days, however, it focuses on facilitating any sail-related activities: forming teams, coaching, instructing trainers, and organizing training sessions.

Trainingscommissie 2023 - 2024
Olivier Hoogendorp (Voorzitter)
Tico Veugelers
Joost Keizers
Ilse Inanc
Danylo Zavoloko
Merle Meinhardt (QQ)

E-mailadres: trainingen@broach.nl