Vlootcommissie

Het gebeurt wel eens dat onze mooie vloot schade oploopt. Die schades repareren zichzelf niet. Gelukkig hebben we daar de Vlootcommissie voor! Samen met de Commissaris Vloot, een bestuurslid, zorgt de Vlootcommissie ervoor dat de boten altijd in goede staat verkeren.

Fleet Committee

Sometimes, our beautiful fleet gets damaged. These damages do not repair themselves. Fortunately, we have the Fleet Committee to do just that! Together with the Fleet Commissioner, a board member, the Fleet Committee ensures that the boats are always in good condition.

Vlootcommissie 2023 - 2024:
Sijmen van de Velden (Voorzitter / chairman)
Duco van Raalte
Tjark Welters
Sophie Jackson
Tico Veugelers
Jesse Flierman
Domantas GrigaragiÄrius
Oscar Ornstein
Lucas Leerdam (QQ)(Commissaris Vloot / Fleet Commissioner)

 

E-mailadres: vlootcommissie@broach.nl