Websitecommissie

Website Committee

De WebsiteCommissie is opgericht in 2022 en houdt zich bezig met de website. De commissie is voornamelijk bezig met het onderhouden van de website. De website erg toe aan deze commissie. Inmiddels is de site al een stuk sneller en zijn een boel pagina's geupdate. Verder houden we ons bezig met het opschonen van de front- en backend. Daarnaast kunnen leden input geven om de website te verbeteren.
The Website Committee was formed in 2022 and deals with the website. The committee is mainly concerned with maintaining the website. The website is very much in the hands of this committee. Meanwhile, the site is a lot faster and a lot of pages have been updated. We are also busy cleaning up the front and backend. In addition, members can give input to improve the website.

Websitecommissie 2022 - 2023:
Bas Cheizoo (voorzitter/chairman)
Cas Lemmens
Jasper Klip
Jeroen Oord
Robbin Poll (QQ)
E-mailadres: webcie@broach.nl